Sinirsel hesaplama çubuğunun mini-bilgisayar ortamında koşturulan derin sinir ağları uygulamasına etkisinin incelenmesi


TİRYAKİ F., DOĞAN B. , ERDAL H.

2. International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, 21 - 23 Haziran 2019