Dynamics of Competition in the Marine Aquaculture Industry: A Research on Turkey


Creative Commons License

UZMANOĞLU M. S. , ARSLAN F. M.

Acta Aquatica Turcica, vol.16, no.2, pp.158-169, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.22392/actaquatr.619093
  • Title of Journal : Acta Aquatica Turcica
  • Page Numbers: pp.158-169

Abstract

In this study, dynamics of competition in the marine fish culture industry in Turkey is investigated. Today, with the development of technology people's access to information has facilitated. People, with access to information, began to give importance to - healthful nutrition. Therefore; as a source of healthful protein, the demand for fish is increasing day by day. Also, this increase in demand motivates the growth of the fish farming industry intensively. Consequently the production of fishery products is growing almost without any problem. Enterprises that are reaching higher levels in technical knowledge on aquaculture- face fierce competition with each other. This study aims to uncover the dynamics of competition in the marine aquaculture industry by evaluating the perceptions of different parties such as: aquaculture enterprises, feed producers, processing enterprises, the ministry, universities, retail businesses, research institutes, and suppliers that take place in the sector. The survey prepared for this purpose was conducted with 344 people. Results were evaluated and interpreted both as a whole and separately according to business types in the sector. The results show that in the marine aquaculture industry, selling prices of products, quick delivery of products to the market, and financial power are the most important dynamics of competition.

Bu çalışmada Türkiye’de deniz balığı yetiştiriciliği sektöründe rekabet dinamikleri incelenmiştir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber insanların bilgiye ulaşması kolaylaşmıştır. Bilgiye ulaşma ile beraber insanlar sağlıklı beslenmeye önem vermeye başlamışlardır. Bu nedenle sağlıklı protein kaynağı olan balığa talep gün geçtikçe artmaktadır. Bu artan talep nedeniyle de balık yetiştiriciliği sektörü her geçen yıl büyümeye devam etmektedir. Günümüzde artık balık üretiminde sıkıntılar yaşanmamaktadır. Yetiştiricilikte teknik bilgi anlamında üst seviyelere ulaşan işletmeler birbirleriyle yoğun rekabet içerisine girmektedirler. Bu çalışmanın amacı, deniz balığı yetiştiriciliği sektöründe artan rekabet dolayısıyla sektörde yer alan yetiştiriciler, yem üreticileri, işleme işletmeleri, bakanlık çalışanları, üniversiteler, perakende işletmeler, araştırma enstitüleri ve tedarikçi işletmelerde çalışanların sektörde rekabet dinamiklerini nasıl algıladıklarını ortaya koymaktır. Bu amaçla hazırlanan anket 344 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular sektörde yer alan işletme tiplerine göre ayrı ayrı ve toplu olarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Sektörde ürünün satış fiyatı, finansal güç ve pazara hızlı ürün sunmanın rekabette en önemli dinamikleri oluşturduğu belirlenmiştir.