Kur’ân’da Geçen (لعل ) Edatının Anlamları ve Meallere Yansımaları


Creative Commons License

Temizer A.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.2, pp.159-181, 2012 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Marife Dini Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.159-181

Abstract

Arapçada bir edat olarak işlev gören (لعل َّ ََ ,( Kur’ân-ı Kerîm’de 129 yerde değişik bağlamlarda kullanılmıştır. (لعل َّ ََ ( kelimesi buralarda, dilin imkân verdiği farklı anlamlara (tereccî, ta‘lîl ve teşvik vb.) gelmektedir. Söz konusu anlamlardan ilki olan tereccî/ummak, “her şeyi hakiki mahiyetiyle bilen Allah Teâlâ’ya nisbet edilemeyeceği” gerekçesiyle müfessirlerce, “tereccînin muhatap için geçerliliği” şeklinde yorumlanmıştır. Bu nüans, bazı Türkçe meallerde yansıtılırken çoğunda yansıtılmamıştır. Buna ilaveten (لعل َّ ََ ( edatının (nehiy gibi) farklı manalarından bir kısmı kimi Türkçe meallerde yer alırken, kimilerinde, ya yer almamış ya da bağlama uygun tercüme edilmemiştir.