5 BİLGİ GÜVENLİĞİ ve HASTA MAHREMİYETİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN BİR ÇALIŞMA


EKİZ T. , Şişman Kitapçı N., Aksu P. K. , Köksal L., TARIM M. , MUMCU G.

1. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi, 19 - 22 Ekim 2016