Yağ çekme ameliyatının liposuction yarattığı travmanın aksiyel paternli Dei fleplerinin sağ kalımına etkisi ve flep geciktirme tekniği olarak kullanılabilirliğinin araştırılması deneysel bir çalışma


yeşiloğlu n., sarıcı m., temiz g., YILDIZ K., akpınar a. c. , güvercin e., ...Daha Fazla

Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 01 Kasım 2014

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye