Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk Olarak Lex Sportiva


Yöney C.

Atipik Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk, ÖZEL SİBEL,PÜRSELİM ARNİNG HATİCE SELİN, Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.69-115, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.69-115
  • Editörler: ÖZEL SİBEL,PÜRSELİM ARNİNG HATİCE SELİN, Editör

Özet

Günümüzde spor, artık yalnızca bir serbest zaman geçirme aktivitesi olarak görülmemekte ve dünyadaki en büyük piyasalardan bir tanesi konumundadır. Bu gelişmenin doğal bir sonucu olarak da çeşitli aktörlerce sporun farklı yönlerini ilgilendiren pek çok sözleşme yapılmakta ve bu sözleşmeler her geçen gün daha fazla sınır aşan nitelik taşımaktadır. Bu durum ise bu sözleşmelerin hangi hukuka tabi olacağı sorununu beraberinde getirmektedir. Bununla beraber, spora ilişkin sözleşmelerin tabi olacağı kurallar tespit edilirken, sporun kendine has yapısının da muhakkak göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu düşünceye koşut olarak, her geçen gün spora ilişkin temel ilke ve kuralların lex sportiva adı verilen bağımsız bir hukuk dalı oluşturduğu yönündeki düşünce güçlenmektedir. Milletlerarası özel hukuk bakımından önem taşıyan bir sorun ise yabancılık unsuru içeren spora ilişkin sözleşmelere uygulanacak hukuk olarak lex sportiva’nın seçilmesinin mümkün olup olmayacağıdır. Bu çalışmamızda da öncelikle lex sportiva kavramını ele alınacak, akabinde ise söz konusu soruya cevap aranacaktır.