Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Modüler Öğretim Programlarının Provus un Farklar Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi


BERK Ş. , ADIGÜZEL O. C.

I.International Congress on Curriculum and Instruction, 5 - 08 Ekim 2011