Yüksek Öğrenim Kurumlarında Bilgi ve Kalite Odaklı Yönetim Süreçlerine Analitik Bir Bakış: Liverpool John Moores Üniversitesi Örneği


Özdemir Şahin L.

Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, cilt.5, sa.5, ss.71-83, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.71-83

Özet

İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağında kalite yönetimi uygulamaları, yüksek öğrenim kurumları için de kaçınılmaz bir adımdır ve aslında, bilgi odaklılığı ön plana çıkaran bu tür uygulamalar artık bir standart şeklinde ele alınmaktadır. Bu yaklaşımın bir yansıması tabii ki üniversitelerin en önemli paydaşı, kullanıcısı olan öğrencilere olacaktır zira kalite yönetimin uygulandığı bir üniversite, varoluşu, felsefesi ve gerçekleştirmek istediği hedefler açısından değerlendirildiğinde öğrenciyi cezbeder, ona iş hayatında iyi bir yer edineceği ve o hayata taşıyabileceği yetkinlik ve yeterlilikleri kazandırır. Ve genel anlamda da, ticaret-sanayi işbirliklerinin oluşturulması sonucu üniversiteye ek gelir sağlar ve kurumun itibarını artırır. Bu da bir üniversite için başarıdır. Ancak bu başarıya verimli paydaşlıklar kurarak erişilebilir. Bu çalışmanın temel amacı, İngiltere’deki Liverpool John Mooress Üniversitesi’ni, kalite yönetimi uygulamalarını başarıyla uygulayan ve değişen uluslararası arenada uygulamaya devam eden bir yüksek öğretim kurum örneği olarak analiz etmektir. Bu çalışma EFQM Modeli kapsamında, 2008 yılında, Avrupa Birliği’nin en iyi uygulamalara sahip Üniversitelerinden biri olarak, Birleşik Krallık Mükemmellik Ödülünü kazanmış John Moores Üniversitesi’nde gerçekleştirmiş olan saha çalışması ve özellikle akademik hizmetler konusundaki iş mükemmeliği uygulamaları üzerine yapılmıştır. John Moores Üniversitesi’ndeki iş mükemmeliyeti ve kalite yönetim modeli çercevesindeki uygulamalar hakkında elde edilen bilgiler doğrultusunda, makalede genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmakta ve bu yaklaşımın, Türkiye’deki üniversitelerde uygulanabilirliği hususunda öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalite, toplam kalite yönetimi, iş mükemmeliği, EFQM