Kamu Düzeni Kavramı


Atakan A.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, pp.59-136, 2007 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.59-136

Abstract

Bu çalışmadhemen her hukuk dalındönemli bir yer gal eden kamu düzeni kavramının anlanunı ve kapsanunı incelemeye çalışkKamu düzeni kavranu dası itibarıyla nırlarının nerede başlayıp nerede bittiği,kapsanuna nelerin girdinibelirlenmesinde güçlüklerle karşılaşılan birkavram. Bunun sebeplerinden birisi de. çeşitli hukuk dallarının kamu düze-nine yükledikleri farklı anlamlardır. Her hukuk dalı kendi temel konusu veamacına göre kamu düzenini farklı biçimde yorumlamakta ve kavranun sı­nırlarını diğehukudallarına re farklı şekildbelirlemektedir. Bu farklı­ lıklar sadece kamu hukuku-özel hukuk ayrınu bağlanunda doğan farkklardeğildir. Bunun ötesinde. özel hukukun veya kamu hukukunun kendi adallarını oluşturan hukuk dalları arasında kamu düzeni anlayışınilişkinönemli farklıklar bulmak mümkündür. Çalışmanuzda özellikle Devletler

özel hukuku alanı ve kamu hukuku alanları olan Anayasa hukukve idarehukuku alanlarında kamu düzeni kavranunın ıaşıdığı anlam ve kapsam elealınnuşrDevletler özel hukukundkamu zeninin sahip olduğu büyük önem. bu alanda çalışan akademisyenlerin kamu düzeni kavramı üzerinedetaylı ve geniş kapsamlı çalışmalar yapmalarınsebep olmuştur. ÇaşmadaDevletler özel hukuku ilAnayasa ve İdare hukuku alanlarının kamu düzenianlayışları karşılaşnnlmışnrKuşkusuz. ele alınan bu alanlarddkamudüzeni kavranuru her yönüyle incelemek çalışmasınırlarının çoötesine gider. Çalışmakamu zeni kavramının anlanıı ve kapsamı ve bu kapsamı oluşturaunsurların nitelikleriyle sınırdır.