DETERMINATION OF PURPOSES FOR USING THE INTERNET IN THE TURKISH APPAREL AND CLOTHING INDUSTRY


Creative Commons License

Özbek A.

Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, vol.2010, no.2, pp.93-108, 2010 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2010 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi
  • Page Numbers: pp.93-108

Abstract

Technological development coming with twenty- first century has made production simpler and variety of products has been increased. Technology also has caused an intense competition in the market. Therefore, all kind of mean that increases the competition has become very important. One of the most important of them is technology. In order to show the technology being used for superiority in the market we can give Internet as one of the most important invention of our epoch. Internet is important because it has supplied the connection between producer and consumer with less cost and without any broker. This is achieved with the important changes has been made in the three barriers of communication (time, place and speed) by Internet. The increased competitive environment in today’s apparel and clothing industry, reasons like the increase in variety of products with rapidly changed fashion trends and the shortening of the product life has made a must for the companies to reach the customers directly and quickly. Internet managements have become an important mean to reach directly to the customers. In this study, it has been mentioned the opportunities provided by Internet like communications, promotion, customer relations and marketing. In addition to, it is tried to find how Turkish Apparel and Clothing Companies benefit from these opportunity.

21. yüzyılla birlikte gelişen teknoloji, üretimi kolaylaştırmış ve ürünlerde çeşitlilik artmıştır. Teknoloji beraberinde pazarda rekabetin yoğun yaşanmasına neden olmuştur. Bu ortamda pazarda rekabeti artıracak her türlü araç son derece önemli duruma gelmiştir. Bu araçların en önemlilerinden biri de teknolojidir. İnternet, teknolojinin pazarda üstünlük sağlama amacıyla kullanılmasına örnek olarak çağımızın en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilmektedir. İnternetin önemli olmasının nedeni ise; iletişimin en önemli üç bariyeri olan zaman, yer ve hız kavramlarında önemli değişikliklere yol açarak tüketiciye aracısız ve düşük maliyetle ulaşmayı sağlamasıdır. Günümüz hazır giyim sanayinde yoğunlaşan rekabet ortamı, hızlı moda akımıyla birlikte ürün çeşitliliğinin artması buna karşın ürünün ömrünün kısalması gibi nedenler firmaların dorudan ve hızlı bir şekilde müşteriye ulaşmasını zorunlu kılmaktadır. İnternet işletmelerin müşterilerine doğrudan ulaşmasında çok önemli araç haline gelmiştir. Bu çalışmada; internetin Hazır giyim işletmelerine sağlayabileceği fırsatlar olan; iletişim, tanıtım, müşteri ilişkileri ve pazarlamaya değinilmiş olup. Türk Hazır Giyim İşletmelerinin bu fırsatlardan nasıl yararlandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır