Piyasadan çekilmiş analjezik ilaçların retrospektif analizi


KOCADAL K., ALKAŞ F. B. , BECEREN A.

III. Ulusal Farmakovijilans Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye