Tekstil İşletmelerinde İnovasyon Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: İstanbul Sanayi Odası Örneği


Creative Commons License

Esmer Y., Özbek A. , Alan M. A.

Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi , cilt.3, sa.6, ss.129-144, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.31006/gipad.631979
  • Dergi Adı: Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.129-144

Özet

Günümüz küresel rekabet şartlarında tekstil işletmelerinin rekabetçi konuma ulaşmak ve bu konumlarını sürdürmek için kullanabilecekleri en önemli araçlardan birisi inovasyondur. Bu çalışmada, Türkiye’deki tekstil işletmelerinin inovasyon faaliyetlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2017 yılında İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın 1. ve 2. 500 büyük işletme sıralamasında yer almayı başarmış tekstil işletmelerinin resmi web siteleri incelenmiştir. İnceleme sonucunda tekstil işletmelerinin; ürün, süreç, pazarlama ve organizasyon kapsamındainovasyon faaliyetleri gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Ancak işletmelerin ürün inovasyonu dışındaki diğer inovasyon türlerinde dikkate değer bir inovasyon faaliyetine rastlanmamıştır. Sonuç olarak tekstil işletmelerinin pazarlama, süreç ve organizasyonel inovasyon türlerine daha fazla yönelmeleri gerektiği kanaatine varılmıştır.

In today's global competition conditions, innovation is one of the most important tools that textile enterprises can use to reach and maintain a competitive position. The aim of this study is to examine innovation practices carried out by Turkish textile enterprises. For this purpose, in 2017, the official web sites of the textile enterprises that managed to take place in the 1st and 2nd 500 largest enterprises of Istanbul Chamber of Industry (ISO) were examined. As a result of the investigation, it was determined that textile enterprises carried out innovation activities in terms of product, process, marketing and organization. However, there is no significant innovation activity in other types of innovation other than product innovation. As a result, it was concluded that textile enterprises should be more oriented towards marketing, process and organizational innovation types.