KANSER HASTALARINDA İLAÇ KAYNAKLI PROBLEMLERİN BELİRLENMESİNDE KLİNİK ONKOLOJİ ECZACISININ ROLÜ


TEZCAN S. , SANCAR M. , TURHAL S., YUMUK P., İZZETTİN F. V.

2. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 27 - 29 Kasım 2015