Türk Spor Örgütlerindeki Kurumsal İletişim Çalışmalarının İncelenmesi: Futbol, Basketbol, Voleybol Branşları Örneği


Adıgüzel E., Tınaz C., Alpullu A.

Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.22396/sbd.2017.11
  • Dergi Adı: Spor Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-14

Özet

Bu çalışmanın amacı, spor örgütlerinin kurumsal iletişim çalışmalarına açıklık getirilerek daha net anlaşılması sağlandıktan sonra futbol, basketbol ve voleybol branşlarında yapılan uygulamaların değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu doğrultuda yapılan literatür taramasının ilk aşamasında kurumsal iletişim ile ilgili temel unsurlar ele alınmıştır. Kurumsal iletişim kanalları ve tercih edilen araçlar başlığı incelenmiştir. Diğer aşamalarda ise daha detaya inilerek kurumsal iletişimin boyutları ve paydaşları hakkında kapsamlı bilgi verilmiştir. İç iletişimde üst yönetim, yönetim kurulu ve çalışanların görev alanları belirtilerek özellikle basketbol ve voleybol branşlarında yönetim kurulu ele alınmıştır. Dış iletişim de ise medya, pazarlama, sponsorluk/ kanallar/platformlar detaylandırılmıştır. Üçüncü bölümde ise iç ve dış paydaşlar irdelenmiştir. İç paydaşlarda teknik direktör, antrenörler, personel, sporcular, hakemler incelenmiş, dış paydaşlarda ise taraftarlar, spor vakıfları, devlet ve diğer otoriteler ile kuruluşlar hakkında bilgi verilerek bu bölüm tamamlanmıştır. Bu çalışmada yüz yüze görüşme tekniği ve nitel inceleme yöntemi tercih edilmiştir. Bundan dolayı futbol, basketbol, voleybol branşlarında başarılı olan 6 spor kulübünün kurumsal iletişim faaliyetleri ele alınmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, spor kulüplerinin bu alanda önemli faaliyetlerde bulunduğunu ancak yeterli düzeyde bütçe ayrılmadığını, karşılaşılan engel ve problemlerin üstesinden gelmek adına yapılan uygulamalar da yetersiz kalındığı sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda spor kulüplerinin kurumsal imajlarını yaratabilmek adına daha profesyonel çalışmalar içerisine girmeleri gerekmektedir.