Finans Sektöründen Reel Sektöre Parasal Aktarım Mekanizması Bankacılık Sektörü Açısından Bir Uygulama (savunulmuş doktora tezinden türetilmiştir)


Creative Commons License

Alkan U.

Ekin Yayınevi, İstanbul, 2016

  • Yayın Türü: Kitap / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Ekin Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

1. BÖLÜM
PARASAL AKTARIM MEKANİZMASINA İLİŞKİN KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

2. BÖLÜM
PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI VE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI İLE ETKİLEŞİMİ

3. BÖLÜM
TÜRKİYE’DE KREDİ KANALININ İŞLEYİŞİ

4. BÖLÜM
BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN BİR UYGULAMA