Gebelerin Fetal Sağlığın Geliştirilmesine Yönelik Yaptığı Uygulamalar


Creative Commons License

Yılmaz T., Dinç Kaya H., Demirgöz Bal M.

JAREN, cilt.1, sa.1, ss.21-29, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: JAREN
  • Sayfa Sayıları: ss.21-29

Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı, gebe polikliniğine gelen gebelerin, fetal sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından yaptığı uygulamaları tanımlamaktır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmanın evreni İstanbul’da bir özel ve bir devlet hastanesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini ise bu hastanelerin gebe polikliniklerine Mart-Mayıs 2011 tarihleri arasında başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 296 gebe oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak ortalama ve yüzde olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Gebelerin yaş ortalamasının 28±5.32 yıl (35 yaş üstü gebelik %14), %18’inin sigara içtiği, %91’inin gebeliğin ilk 3 ayında sağlık kuruluşuna başvurmuş olduğu belirlendi. Gebelerin %94’ünün gebeliğe uygun giyinmiş olduğu, %70’inin 3 ana 3 ara öğün yemek yediği, %22’sinin haftada 3 kez egzersiz yaptığı (çoğunlukla yürüyüş), %89’unun ilk 3 ayda folik asit kullandığı, %93’ünün ilk 3 aydan sonra demir kullandığı, %87’sinin vitamin kullandığı, %80’inin tetanoz aşısı olduğu, %79’unun her gece 8 saat uyuduğu, %90’ının gün içinde dinlenebildiği, %95’inin gebelik kontrollerini yaptırdığı, %53’ünün gebelikle ilgili eğitim aldığı, %83’ünün isteyerek gebe kaldığı, %38’inin prekonsepsiyonel dönemde muayene olduğu ve %34’ünün prekonsepsiyonel danışmanlık aldığı bulundu. Sonuç: Gebelerin 35 yaş üstü gebelikleri daha da azaltılmalı, 2 yıldan kısa aralıklı doğumların azaltılması için eğitim yapılmalı, gebelikte egzersiz yapma oranı arttırılmalı, prekonsepsiyonel muayenenin ve danışmanlığın önemi vurgulanmalıdır.