Geri Dönüşümlü Polipropilen/Pirinç Kabuğu Polimer Kompozitinin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi


Ulutaş E. , Taşdemir M. , Koçak E. D.

The international conference on materials science, mechanical and automotive engineerings and technology, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.202-205

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.202-205

Özet

Günlük yaşamı oldukça kolaylaştırılan, çok yönlü, ucuz ve dayanıklı olan plastiklerle birlikte pek çok teknolojik yenilikler meydana gelmiştir. Çok yönlü kullanım sonucunda her yerde bulunan plastiğin ödemesi gereken çevresel bir beden söz konusudur. Kullanım sonucu ortaya çıkan atıklara en etkili çözüm; plastikleri atıklardan ayırarak geri dönüştürülmesidir. Geri dönüşüm; kaynakların tüketimini ve atık çöp miktarını azaltmak açısından oldukça önemlidir. Atıkların değerlendirilebilmesi amacıyla bu çalışmada geri dönüşümlü malzemeler kullanılmıştır. Bu çalışmada; geri dönüşümlü polipropilen (PP) ve pirinç kabuğu kompozitinin özelliklerinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, geri dönüşüm ürünlerinin kullanılarak çevrenin korunmasına katkıda bulunulması da bu çalışmanın amaçları arasındadır. Geri dönüşümlü polipropilen ve pirinç kabuğu malzemeleri homojen bir karışım elde edilmesi için çift vidalı ekstrüderde karıştırılarak granül haline getirilmiştir. Geri dönüşümlü PP içerisine %5, 10, 20, 30 oranlarında pirinç kabuğu katılmıştır. Geri dönüşümlü PP ve pirinç kabuğu arasındaki adhezyonu sağlamak amacıyla uyumlaştırıcı malzeme olarak karışım içerisine %5 oranında maleik anhidrit ile aşılanmış polipropilen kopolimeri (MA-g-PP) ilave edilmiştir. Elde edilen granüller kullanılarak, enjeksiyon makinesinde standartlara uygun ölçü ve şekillerde test numuneleri basılmıştır. Numunelere; ergime akış indeksi (MFI), Vicat yumuşama sıcaklığı, HDT-ısıl çarpılma sıcaklığı, SEM, nem, aşınma, sürtünme testleri yapılmıştır ve pirinç kabuğunun etkisi gözlemlenmiştir.

There are many technological innovations along with the plastic materials that make life quite easy, are the versatile, inexpensive and durable. As a result of multi-directional use, there is an environmental body that should pay for plastic everywhere. The most effective solution to wastes from use is to recycle plastics by separating them from waste. Recycle; is important to reduce the consumption of resources and the amount of waste refuse. In this study, recyclable materials were used to evaluate the waste. In this study; it is aimed to improve the properties of recycled polypropylene (PP) and rice husk blend. The aim of this study is to contribute to the protection of the environment by using recycling products. Recycled polypropylene and rice husk materials were be granulated by mixing in the twin screw extruder to obtain a homogeneous mixture. 5, 10, 20, 30 percent rice husk were added to recycled PP. In order to ensure adhesion between the recycled PP and the rice husk, 5% of polypropylene copolymer (MA-g-PP) grafted into the mixture with 5% maleic anhydride were added. The samples; Moisture, abrasion, friction, melt flow index (MFI), Vicat softening temperature, HDT thermal distortion temperature, SEM tests were carried out and the effect of the rice husk was observed.