48-72 aylık çocuklara yönelik Denham Duygu AnlamaTestinin geçerlik güvenirlik çalışması


Creative Commons License

Yılmaz E., Tepeli K., Güven G.

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.1-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.23863/kalem.2019.116
  • Dergi Adı: Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-21

Özet

Araştırmanın amacı, 48-72 aylık çocuklar için Denham Duygu Anlama Testinin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır. Bu araştırma, nicel araştırma deseninde genel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 20162017 eğitim öğretim yılında İstanbul Anadolu yakasındaki okul öncesi eğitim kurumları arasından tesadüfî küme örnekleme yöntemi ile seçilen bağımsız anaokulları ve ilköğretime bağlı anasınıflarında eğitim gören 48-72 aylık 260 çocuktan oluşmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla Denham Duygu Anlama Testi, Duygu Tanıma Testi ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Testin geçerlik çalışmaları için içerik geçerliği (uzman görüşü ve madde analizi) ve yapı geçerliği (açımlayıcı faktör analizi ve ilgili test/ölçek ile dış testler arasındaki korelasyon katsayısının hesaplanması yöntemi); güvenirlik çalışmaları için ise iç tutarlılık (Cronbach Alfa) ve testin aralıklı tekrarı (Pearson Korelasyon Katsayısı) ölçütlerine göre testin güvenirliği incelenmiştir. Yapılan analizlerin ardından Denham Duygu Anlama Testinin geçerli ve güvenilir bir test olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi; Denham Duygu Anlama Testi; Geçerlik; Güvenirlik.