Detecting residential regions in satellite images using local features and graph matching Yerel öznitelikler ve graf eşleştirme ile uydu görüntülerinde yerleşim bölgelerinin bulunmasi


Sirmaçek B., Ünsalan C.

2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, SIU, Aydın, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2008 identifier