Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri Tahlil ve Tenkitli Tefsir Metni Neşirleri I


Creative Commons License

Temizer A.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.28, ss.65-92, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 15 Konu: 28
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.65-92

Özet

Osmanlı padişahlarının huzurunda Ramazan ayında Kur’ân-ı Kerîm tefsirine dair yapılan dersler, Huzur-i Hümâyûn Dersleri adıyla anılagelmiştir. Sultan II. Abdülhamit huzurunda, Yanyalı el-Hâc Ömer Lütfi Efendi isimli mukarrir tarafından takdim edilen ve A‘râf suresinin 35 ve 36. ayetlerini konu alan tefsir dersi, bu derslerin güzel bir örneğini oluşturmaktadır. Hicrî 1294 yılının Ramazan ayında icra edilen bu derste, Ömer Lütfi Efendi dersi takrîr/tefsir ettikten sonra kendisine otuz iki tane soru yöneltilmiştir. Bu soruların neredeyse tamamı, Arap Dili ve Belagatine ait konularla ilgilidir.