Staphylococcus aureus klinik izolatlarında vankomisin MİK değerleri dağılımı


TİGEN E. , ERGÖNÜL M. Ö. , SÖYLETİR G., USLUER G., LEBLEBİCİOĞLU O. H. , AKALIN E. H. , ...More

8. FEBRİL NÖTROPENİ SEMPOZYUMU, Turkey, 21 - 24 February 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey