Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörlerin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler ile İncelenmesi


YORULMAZ Ö., GİRAY S.

Econworld 2018 Lisbon, 23 - 25 Ocak 2018