The modified usage of Schubiger attachment design in overdentures: A case report


Gözneli R. , Özkan Y.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, pp.490-494, 2016 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 26 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.490-494

Abstract

An overdenture is a prosthesis that supplies support from one or more abutment teeth by covering them beneath its mucosal surface. Different kinds of attachment systems, which are constructed on existed abutment teeth are used to increase the retention and stability of the denture. Schubiger attachment design is one of the attachments, which consists of prefabri- cated screws to connect the abutment teeth to bar retainers. This report presents the rehabilitation of a partially edentulous case with teeth supported over- dentures in which modified Schubiger attachment design was used instead of its prefabricated form.

A 31-year-old male patient reported with the chief complaint of many missing teeth in our Department of Prosthodontics. The patient’s history revealed missing teeth due to periodontal disease. Intraoral examina- tion revealed that remaining teeth were located in cross arch as an advantage in stabilization (#13, #21, #23, #26, #27, #33, #37, #43, #45), but the height of the clinical crowns were so high to rehabilitate by a conventional removable partial denture. All situations were discussed with the patient and an overdenture treatment plan was choosen for both having the ideal esthetic, function and preventing the loss of alveolar bone for possible implant supported fixed prosthesis rehabilitation in the future. Thus, both preventive treatment on existing bone and cost effective treatment to the use of prefabricated attachments were obtained. The applied treatment met the patient’s needs such as esthetic and function.

Diş üstü protez, protezin mukozal yüzeyinin bir veya daha fazla destek dişin üzerini sararak destek aldığı protezlerdir. Protezin tutuculuk ve stabilitesini arttırmak amacıyla, kalan destek dişler üzerine inşa edilebilen farklı ataşman çeşitleri kullanılmaktadır. Schubiger ataşman dizaynı da destek dişleri bar tutuculara bağlayan prefabrike vidalardan oluşur. Bu rapor prefabrike formu yerine modifiye Schubiger ataşman dizaynının kullanıldığı diş üstü protezlerle tedavi edilmiş kısmı dişsiz bir vakayı anlatmaktadır.

Otuzbir yaşındaki erkek hasta çok sayıda diş eksikliği şikâyeti ile Protetik Diş Tedavisi departmanımıza başvurmuştur. Hastanın periodontal hastalığa bağlı olarak birçok dişini kaybettiği anlaşılmıştır. Hastanın ağız içi muayenesinde geri kalan dişlerinin (#13, #21, #23, #26, #27, #33, #37, #43, #45) stabilizasyonda avantajlı bir şekilde çapraz ark konumunda bulunduğu ancak konvansiyonel hareketli bölümlü protez için klinik kron boylarının çok yüksek olduğu görülmüştür. Tüm olası tedavi seçenekleri hasta ile görüşülüp, hem ideal estetik ve fonksiyonun sağlandığı hem de ileride uygulanması düşünülebilecek implant destekli sabit protetik tedavi amacıyla kemik kaybını engelleyecek bir diş üstü protez yapılması yönünde seçim yapılmıştır. Bu sayede, hastanın geri kalan kemik dokusunun korunabileceği ve prefabrike ataşmanlara göre maliyeti uygun bir tedavi sağlanmıştır. Uygulanan tedavi ile hastanın estetik ve fonksiyon ihtiyacı karşılanmıştır.