Problems And Solutions Suggestions Regarding Job Security DuringIndustry Training of Vocational High School Students


Creative Commons License

Ersoy S. , Ada S., Yenitepe R.

1. International Vocational and Technical Education Technologies Congress, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, ss.713-718

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.713-718

Özet

Ülkemizde İş Güvenliği ve İş Kanunu konusunda 4857 sayılı kanun geçerlidir. Bu kanun belli bir akit karşılığında çalışan personelin çalışma şartlarını, çalışma ortamlarına ilişkin haklar ve görevleri içerir. Bununla birlikte Meslek eğitimindeki öğrencilerin çalışma şartlarıysa ilgili olarak da 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu yürürlüğe sunulmuştur. Ancak ülkemizin iş kazaları sayısındaki fazlalığı kağıt üzerinde kalmış kanun ve yasalarla önlenemeyeceği açıktır. Asıl başlangıç noktasının eğitimli insanların yetiştirilmesi ve bunun mesleki eğitim içerisinde istihdam edilmesi olmalıdır. Sanayide çalışma ortamlarının, özellikle mesleki eğitim amaçlı çalıştırdığımız çocuklarımızın, iş güvenliklerinin sağlanması amacıyla sürekli denetlenerek, gerekirse geliştirilerek mümkün olacağı su götürmez bir gerçektir. Bu araştırma “Meslek Lisesi Öğrencilerinin Sanayide Staj Esnasında İş Güvenliğiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri’’ sunmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini İstanbul İli sınırları içersindeki altı Endüstri Meslek ve bir Anadolu Meslek Lisesinde görevli öğretmen ve bu okullarda eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma İstanbul İli içersinde bulunan Endüstri Meslek, Anadolu Endüstri Meslek ve Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerini kapsamaktadır. Bu araştırmada konumuz için önemli olabilecek bilgiler bulunmuş. ve bu bilgiler doğrultusunda öneriler belirtilmiştir.