ANADOLU KAYNAKLI TİFTİK, ANKARA TAVŞANI LİFLERİ VE BOLU’DA YETİŞTİRİLME OLANAKLARI


Creative Commons License

UYGUR A.

Internatıonal Congress of Academic Research, Bolu, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2019, sa.1, ss.667-685

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Bolu
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.667-685

Özet

Öz

Ankara Keçisi = Tiftik Keçisi (Capra hircus ancryrensis) Türklerin M.S. 11 de Anadolu’ya göç etmelerinden sonra yetişmeye başlayan bir keçi türüdür ve lifleri tiftik( moher) olarak bilinmektedir. Anavatanı  Ankara olduğundan  Ankara Keçisi ( Angora Goat) olarak bilinmektedir ve 19. Yüzyılda Anadolu’dan dünyaya yayılmıştır. Döneminde çok değerli bir lif olan tiftik, kıvrımlı, parlak, kaygan,  %16-18 nem çeken, nemi giysinin dışına veren, ısıyı iletmeyen, vb. özellikleri vardır. Ankara, İç Anadolu Bölgesi dışında Bolu’da da yetiştirilmektedir. Ankara Tavşanı (Oryctolagus cuniculus) evcil tavşan türünün bir çeşididir, anavatanı Ankara olduğundan Ankara tavşanı ( Angora Rabbit) olarak bilinmektedir. Anadolu’da yetiştirilmesi 1723 civarında sona ermiş olup,  Almanya’daki bir Türk işçisinin German Angora’yı 1960 ‘larda  Kayseri’ye getirmesi ile Anadolu’da yeniden yetiştirilmesi gerçekleşmiştir. Ankara tavşanı yünü için yetiştirilen bir türdür, yününe Angora denilir. Angora lifleri parlak, kaygan, kabarık, düz, yünden tiftikten 4-8 kat daha fazla ısıyı iletmeyen, elektromanyetik özelliği olan, %16-18 nem çeken, nemi giysinin dışına veren  vb. özellikleri vardır. Ankara Tavşanı Ankara, İç Anadolu Bölgesi dışında Bolu’da da yetiştirilmektedir. Gerek tiftik, gerekse angora lifleri, ana vatanı Anadolu olan liflerdir, fakat üretim bakımından diğer ülkelerden daha geride bulunmaktadır. Bolu ilinde bu iki lifin üretimi yeniden değerlendirebilir, artırılabilir.

Anahtar Kelimeler : Tiftik, Angora, Lif üretimi Bolu, İthalat, İhracat  

 

ABSTRACT  Ankara Goat = Angora Goat (Capra hircus ancryrensis) is a goat species that started to grow after Turks migrating to Anatolia and its fibers are known as mohair. Since its homeland is Ankara, it is known as Angora Goat and spread to the world from Anatolia in the 19th century. Mohair, which is a very valuable fiber in its period, is curved, shiny, slippery, absorbs 16-18% moisture, gives moisture out of the garment, does not transmit heat etc. properties. It is also grown in Bolu in addition to Central Anatolia, Ankara. The Angora Rabbit (Oryctolagus cuniculus) is a kind of domestic rabbit, known as the Angora Rabbit because its homeland is Ankara. It was completed around A.D. 1723 in Anatolia and a Turkish worker in Germany brought German Angora rabbit to Kayseri in the 1960s.  Angora rabbit is a species grown for wool, wool is called Angora. Angora fibers are shiny, slippery, fluffy, smooth, do not transmit more heat 4-8 times than wool, have electromagnetic properties, absorb 16-18 % moisture, give moisture out of the clothing and so on. Angora Rabbit is grown in Bolu in addition to the Central Anatolia Region, Ankara. Both mohair and angora fibers are fibers whose main homeland is Anatolia, but are far behind in terms of production that of the other countries.  The production of these two fibers can be re-evaluated and increased in the province of Bolu.

Keywords: Angora, Angora, Fiber production Bolu, Import, Export