MEASURING TAIL DEPENDENCY BETWEEN EUROPEAN BANKS CDS SPREADS AND VIX


Creative Commons License

Kaya P. , Güloğlu B.

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2018, ss.605-624

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.605-624

Özet

Bu çalışmanın amacı belirsizlik şoklarının Avrupa Bankalarının kredi temerrüt takas farkları üzerindeki etkileirni inceleyerek konuyla ilgili literatüre katkıda bulunmaktır. Bu çalışma VIX ile Avrupa Bankaları kredi temerrüt takas farkları arasındaki kuyruk bağımlılığına odaklanmaktadır. Belirtmek gerekirse CBOE oynaklık Endeksi (VIX) küresel belirsizlik için yaygın kullanılan bir ölçüdür. Bu çalışmada ilk olarak White(2015) tarafındna geliştirilen çok değişkenli çok kantilli vektör otoregresyon tekniği kullanılarak riske maruz değer yayılmaları analiz edilmiştir. İkinci olarak etki tepki fonksiyonları kullanılarak VIX şoklarının etkileri incelenmiştir. Bu yapılırken 5 yıllık CDS’lerin ve VIX’in düşük ve yüksek kantil değerleir kullanılmıştır. Başka bir ifadeyle yüksek ve düşük belirsizliğin Avrupa Banka kredi temerrüt takas farkları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma 14 Aralık 2007-17 Nisan dönemini kapsamıştır. Sonuçlar VIX ve kredi temerrüt takas farkları arasında güçlü kuyruk ortak bağımlılığı ortay koymuş ve kullanılan çok değişkenli çok kantilli vaktör otoregresyon tekniğinin uygunluğunu teyit etmiştir. Sonuçlar ayrıca belirsizliğin Avrupa Bnakarı üzerindeki etkilerini oldukça farklı olduğunu göstermiştir.

The purpose of this study is to contribute to the literature by analyzing the effects of uncertainty shocks on the credit default swap (CDS) spreads of European banks. Our analysis focuses on the tail codependence between implied volatility index (VIX) as an uncertainty variable and European Banks’ CDS spreads. We should note that CBOE Volatility Index (VIX) is widely used as a measure of global uncertainty. In this study first, we examine spillovers in daily Value at Risk using multivariate multi-quantile vector autoregression model developed by White et al. (2015). Second, we analyze how VIX shocks are absorbed by the European banks using impulse response functions for the quantiles of 5-year CDS spreads and VIX. Both analyses have been done using high and low quantiles of the series. In other word we examine both the effects of low and high uncertainty on European Banks’ CDS spread. Our study covers the daily period from December 14, 2007 to April,17, 2018. Results show there is a strong tail codependence between VIX and most of the European Banks justifying the use of multivariate multi-quantile vector autoregression model and that the effect of uncertainty differs across the European Banks.