Brexit ve Mali Hizmetler


Ersoy İ. S.

Avrupa Çalışmaları Dergisi, cilt.1, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Avrupa Çalışmaları Dergisi

Özet

Brexit’in gerçekleşmesi Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık (BK) arasındaki mali hizmetleri önemli ölçüde etkileyecektir. Bu etki Londra’nın Dünyanın küresel finans merkezi olmasından ve AB-BK ilişkilerinin dayandığı mevcut pasaport rejiminin sona erecek olmasından kaynaklanmaktadır. Geçiş döneminde AB’nin Kanada tarzı ve mali hizmetleri de kapsayan bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapması söz konusu olabilir. Ya da BK ile AB arasında karşılıklı ekonomik ilişkileri düzenleyen başka bir model de söz konusu olabilir. Aksi takdirde geçiş döneminin sona ermesi ile beraber BK üçüncü ülke konumuna gelecektir. Böylece AB ve BK arasında mali hizmetler ticareti Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması (GATS) kuralları çerçevesinde yapılabilecektir. Bu da mali firmaların Londra’dan AB-27’e göç etmelerine sebebiyet verecektir ve halihazırda bu süreç başlamıştır. Bu durumda BK firmaları belirli mali hizmet alanlarında AB üçüncü ülke denklik rejimine tabii olabilecektir. Üçüncü ülke Denklik rejimi BK merkezli mali kurumlar için AB Tek Pazarına erişimin ciddi anlamda sınırlanacağı anlamına gelmektedir. Bu durumdan en çok etkilenecek mali hizmetler başta bankacılık olmak üzere, sırasıyla piyasa altyapısı, aktif yönetimi ve sigorta ile reasürans olacaktır. Brexit, finansal piyasalarda parçalanmışlığı da beraberinde getirecektir. Londra’nın finans merkezi olarak yerinin kısa sürede değişmeyeceği kabul edilmekle beraber dört önemli şehir AB 27 toptan piyasalarına ev sahipliği yapacak gibi görünmektedir. Bu şehirler Frankfurt, Paris, Dublin ve Amsterdam’dır.