Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Bütçe Hakkı


Çoban H.

Anayasa Hukuku Dergisi, no.18, pp.633-672, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Anayasa Hukuku Dergisi
  • Page Numbers: pp.633-672

Abstract

Bütçe hakkının genel hatları ile ele alındığı ve bu doğrultuda Anayasa Mahkemesinin 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ilişkin kararının değerlendirildiği bu çalışma iki ana başlıktan oluşmaktadır. Çalışmanın bütçe hakkı başlığını taşıyan ilk bölümünde, bütçe hakkı tanımı, unsurları ve tarihsel gelişimi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümünde ise Anayasa Mahkemesinin bazı istisnalar haricinde neredeyse tüm kamu kurum ve kuruluşların kadro ihdasına ilişkin yetkiyi Cumhurbaşkanlığına veren 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5. maddesinin Anayasa’ya uygunluğunu denetlediği kararı ele alınmıştır. Böylece, Anayasa Mahkemesinin bütçe hakkıyla doğrudan ilişkili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ilgili maddesini incelediği kararıyla, yasamanın bütçe hakkı yoluyla yürütmeyi denetlemesini mümkün kılan Anayasa hükümlerinin uygulanma alanını koruyup korumadığı değerlendirilmiştir.