Tefsir Usûlünün Temel Kaynakları


Demirci M.

Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.22, pp.155-186, 1999 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 22
  • Publication Date: 1999
  • Title of Journal : Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.155-186

Abstract

Tefsir kelimesi, "fesr' veya taklip tarikiyle "sefr" kökünden gelen "tef'll" vezninde bir masdardır. "Fesr", sözlükte bir şeyi açıklamak, ortaya çıkarmak, ve üzeri örtülü bir şeyi açmak gibi manalara gelmektedir. ifade ettiği bu manalardan dolayı tabibin herhangi bir hastalığı teşhis için yapılan tahüle de "fesr" denilmektedir. Tefsir kelimesinin yağmur damlalarının taş üzerine düşüp parçalanmasını ifade için kullanılan 'fesereti'n-nunetu" terkibinden alındığı da ileri sürülmüştür. Buna göre de tefsir, "açıklanması istenilen meseleyi, daha iyi anlaşılması için parçalara ayırmak" manasını ifade etmektedir.