Tefsir Usûlünün Temel Kaynakları


Demirci M.

Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, cilt.2, sa.22, ss.155-186, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 22
  • Basım Tarihi: 1999
  • Dergi Adı: Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.155-186

Özet

Tefsir kelimesi, "fesr' veya taklip tarikiyle "sefr" kökünden gelen "tef'll" vezninde bir masdardır. "Fesr", sözlükte bir şeyi açıklamak, ortaya çıkarmak, ve üzeri örtülü bir şeyi açmak gibi manalara gelmektedir. ifade ettiği bu manalardan dolayı tabibin herhangi bir hastalığı teşhis için yapılan tahüle de "fesr" denilmektedir. Tefsir kelimesinin yağmur damlalarının taş üzerine düşüp parçalanmasını ifade için kullanılan 'fesereti'n-nunetu" terkibinden alındığı da ileri sürülmüştür. Buna göre de tefsir, "açıklanması istenilen meseleyi, daha iyi anlaşılması için parçalara ayırmak" manasını ifade etmektedir.