Okul öncesi dönemdeki çocukların karşılaştıkları sosyal problem durumlarının ve ailelerin ürettiği çözüm yollarının incelenmesi


Creative Commons License

Yılmaz E., Ural O. , Güven G.

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.69-81, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.69-81

Özet

Araştırma kapsamında okul öncesi dönemdeki çocukların karşılaştıkları sosyal problem durumları ve ailelerin ürettiği çözüm yollarının incelenmesi hedeflenmiştir. Olgu bilim araştırması olarak tasarlanan çalışmanın katılımcıları, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul Anadolu yakasında bulunan, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-72 aylık çocuğa sahip ve gönüllü olarak araştırmaya katılan 168 anne-babadan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sosyal Problem Çözme Becerileri Aile Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocukların okulda, evde ve ev dışında yaşadıkları 546 sosyal problem durumu saptanmış ve bu problem durumları 10 kategori altında toplanmıştır. Anne-babalar, çocuklarının en çok “Israr etmek”, en az ise “Sorumluluk almamak” sosyal problem durumları ile karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Çocukların yaşadığı sosyal problem durumlarına yönelik anne-babalar 157 çözüm yolu üretmiş ve bu çözümler 13 tema altında toplanmıştır. Buna göre anne-babalar en çok “Konuşarak ikna etmek” temasını tercih ettikleri belirtmişlerdir.  Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, sosyal problem, aile/ebeveyn.