Yabancı Özel Okulların Örgütsel İtibarına İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Algıları: Bir Olgubilim Araştırması


Tümtürk S., DENİZ L.

Turkish Studies-Educational Sciences, vol.16, no.4, pp.2043-2066, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.47423/turkishstudies.51037
  • Title of Journal : Turkish Studies-Educational Sciences
  • Page Numbers: pp.2043-2066

Abstract

Private schools have been a driving force in the Turkish National Education system over the years, both with their physical characteristics and their implementations. As the first examples of private schools in our country, foreign private schools have managed to leave long-lasting impact on our education system. From this point of view, it is known that foreign private schools have a great organizational reputation when compared to other private schools. However, there is no research on this subject in the literature. For this purpose, in this research students and teachers perceptions about the organizational reputation of foreign private schools were tried to be determined. Phenomenology design was used in the research. The research was carried out in 2019 with 37 students and 37 Turkish teachers in three different foreign private schools. The data of the research were collected with the help of semi-structured open-ended questions asked to students and teachers. The obtained data were analyzed using the content analysis method. According to the results of the research, it was determined that students and teachers' perceptions of the organizational reputation of foreign private schools are generally shaped by the themes of education system, school culture, organizational image, school management, opportunities and possibilities. In addition, according to the research results, it was understood that some non-school factors were also effective on students' perceptions of the organizational reputation of foreign private schools. Within the scope of the research, it is expected that determining of the current organizational reputation of foreign private schools will contribute to the relevant literature and help other schools in organizational reputation management. 

 Özel okullar gerek fiziki özellikleri gerekse yaptıkları uygulamalarla Türk Millî Eğitim sistemi içerisinde yıllar içerisinde itici bir güç olmuşlardır. Yabancı özel okullar ise özel okulların ülkemizdeki ilk örnekleri olarak eğitim sistemimizde kalıcı ve uzun yıllar süren bir etki bırakmayı başarmışlardır. Bu açıdan bakıldığında yabancı özel okulların diğer özel okullara nazaran toplum nezdinde büyük bir örgütsel itibara sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte alanyazında bu konuda yapılmış herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Bu amaçla araştırmada yabancı özel okulların örgütsel itibarına ilişkin öğrenci ve öğretmen algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2019 yılında üç farklı yabancı özel okulda 37 öğrenci ve 37 Türk öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri öğrenci ve öğretmenlere sorulan yarı yapılandırılmış açık uçlu sorular yardımıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenci ve öğretmenlerin yabancı özel okulların örgütsel itibarına ilişkin algılarının genel olarak eğitim sistemi, okul kültürü, örgütsel imaj, okul yönetimi, imkân ve olanaklar temalarına bağlı olarak şekillendiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra yine araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin yabancı özel okulların örgütsel itibarına ilişkin algıları üzerinde okul dışı bazı faktörlerin de etkili olduğu anlaşılmıştır. Araştırma kapsamında yabancı özel okulların mevcut örgütsel itibarının tespit edilmesinin ilgili alanyazına katkı sağlaması ve diğer okullara örgütsel itibarın yönetimi konusunda yardımcı olması beklenmektedir.