Fıkıh İlmine Giriş


Creative Commons License

Okuyucu N.

Ketebe, İstanbul, 2019

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Ketebe
  • City: İstanbul

Abstract

Fıkıh İlmine Giriş: Metinler Seçkisi başlığını taşıyan bu eser, fıkhı bir ilim olarak tanıtmayı hedefleyen bir giriş kitabı. Bu ilmi kuran, sürdüren ve üzerinde tefekkürde bulunan âlimlerin bu amaca hizmet eden ifade ve yazılarını derleyen bir seçki niteliğindeki eser, bu yönüyle İslâm hukuku hakkında genel bilgilerin yer verildiği giriş kitaplarından farklı olarak okuyucuyu doğrudan metinlerle karşı karşıya getiriyor. Eseri hazırlayan Nail Okuyucu, furû, usûl ve bu iki ilmin alt disiplinleri hakkında klasik kaynaklardan hareketle oluşturduğu seçkide, fıkhın dinî ilimler arasındaki yerinden fıkhî bilginin mahiyeti ve elde edilişi, tedavüle giriş ve tatbik süreçlerine kadar içinden geçtiği bütün aşamaları ilgilendiren metinlerle fıkhın muhtelif boyutlarına dair genel bir çerçeve sunuyor. Sadece ilahiyat fakültelerinde okuyan ya da dinî ilimlerle iştigal eden kimseleri değil, genel okuyucuyu da dikkate alan kitap, içeriğindeki metinlerin Arapça orijinallerini de ihtiva ediyor.
Önde gelen fakihlerce kaleme alınmış önemli metinlerden oluşan bir derleme niteliğindeki Fıkıh İlmine Giriş: Metinler Seçkisi özenle hazırlanmış zengin içeriği ile fıkha dair bilgimizi derinleştiriyor.