The Effıcıency of PPI Use in Turkısh Patıents: CYP2C19 Pharmacogenetıc Testıng


SÜSLEYİCİ DUMAN B. , ÇEVİK M., KARAALP A. , YURDAKUL S., CANBOLAT İ. P. , GÜNDÜZ O. H. , ...Daha Fazla

5th ESPT Congress Precısıon Medıcıne and Personalised Health, 16 - 18 Ekim 2019