Sermayenin İtibarlı Yatırım Aracı- Türkiye'de Sanatın Pazarlanması


Kösemen İ. B.

Neoliberal Küreselleşme Çağında Bilim ve Sanat Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2013, ss.1-2

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-2

Özet


1980’lerdeki ekonomik dönüşüm kültür ve sanat piyasasını da etkilemiştir. Özellikle 1990’ların sonundan beri Türkiye’de kültür ve sanat piyasasında çarpıcı gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bunun en önemli sebebi, özel sektörün bu alana yönelen ilgisidir. O zamandan beri, özel sektör kuruluşları için kültür ve sanat alanı bu kuruluşların “işleri” haline gelmiştir.


Dünyadaki eğilimi de göz önüne alarak, Türkiye’de de özel kurumlar çok çeşitli şekillerde kültür ve sanat alanına yatırımlar yapmaktadırlar. Festivallere sponsor olmaktan kültür merkezleri, müzeler, galeriler açmaya, koleksiyon oluşturmaktan sanatçılara destek olmaya, orkestra oluşturmaktan restorasyonlara fon oluşturmaya ya da sanat yatırım danışmanlığı hizmeti vermeye kadar uzanan geniş bir yatırım ağı, kurumları bu alanda görünür kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de özellikle 1990’ların sonlarından itibaren artmakta olan özel sektörün kültür ve sanat yatırımlarını irdelemek ve bu yatırımları; nedenleri, çeşitleri, kurumsal sosyal sorumluluklarla ilişkileri, finansman biçimleri bağlamında ele almaktır.The economic transformation in 1980’s influenced also the culture and arts markets. In Turkey, the begining of the remarkable developments in the culture and arts market was about in late 90’s. The main reason was the interest of the private sector to this field. Since that time, for the private sector’s institutions, the investments in culture and arts had became their “business”.


Taking into consideration the tendency in the world, the Turkish private sector’s institutions investments in culture and arts, such as sponsoring festivals, opening museums, art galleries and cultural centres, collecting art works, supporting artists, founding own branded orchestras, funding restorations, giving consulting services in the field of arts management help them to increase their visibility in this field. This study’s purpose is to examine the Turkish private sector’s increasing investments in culture and arts especially since late 90’s and to approach this investments in context of the causes and the types of investments, the relation of the investments with the private sector’s corporate social responsibilities and the forms of financing.