Değişik oranlarda poliakrilonitril ve karbon elyaf takviyeli geri dönüşümlü polipropilen polimer kompozitlerinin mekanik değerlerdeki değişimlerin incelenmesi


Taşdemir M.

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2020, cilt.1, ss.339-346

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.339-346

Özet

Bu çalışmada iki ayrı polimer kompozitinin özellikleri araştırılmıştır. Bunlar geri dönüşümlü polipropilen(RPP)/poliakrilonitril (PAN) ve geri dönüşümlü polipropilen (R-PP)/karbon elyaf polimer kompozitleridir. PAN
ve karbon elyaf matris içerisine %10-20 ve 30 oranlarında katılmıştır. Matris ve elyaf arasında adezyonun
sağlanması için %5 oranında sisteme maleik anhidrit aşılı polipropilen (MAPP) katılmıştır. Öncelikle tüm
malzemeler ektrüzyon öncesinde yirmi dört saat boyunca etüvde kurutulmuş ve daha sonra ektrüzyon işlemine
geçirilerek malzemeler karıştırılmıştır. Burada homojen bir karışım elde edebilmek için çift vidalı bir
ekstrüzyon tercih edilmiştir. Ekstrüzyon işlemi sonrasında tüm granür grupları tekrar kurutulmuş ve enjeksiyon
makinesinde standart test numuneleri basılmıştır. Elde edilen deney numunelerinden ilgili standartlar
kullanılarak mekanik testler yapılmıştır. Çekme testinde karbon elyaf ve poliakrilonitriloranınınartışı ile
elastiklik modülü, çekme mukavemeti, kopma mukavemeti ve kopma uzama değerlerindeki değişimler tespit
edilmiştir. Karbon elyaf oranının artmasıyla elastiklik modülü, çekme mukavemeti ve kopma mukavemeti
değerlerinin arttığı görülmüştür. Aynı şekilde poliakrilonitril ilavesi ile de bu değerlerin arttığı tespit edilmiştir.
Ama poliakrilonitrilde karbon elyafa oranla daha az bir artış gözlemlenmiştir. Buna karşılık kopma uzama
değerinin ise karbon elyaf ve poliakrilonitril ilavesiyle düştüğü tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra Shore
sertlik, çentikli Izod darbe mukavemeti ve yoğunluk değerleri de belirlenmiştir. Burada da karbon elyaf
oranının artmasıyla sertlik, darbe mukavemeti ve yoğunluk değerlerinin artığı görülmüştür. Poliakrilonitril
oranının artması ile de bu değerlerde karbon elyaftan daha az bir artış olduğu tespit edilmiştir. Karbon elyaf
ve poliakrilonitrilin homojen dağılıp dağılmadığını ve maleik anhidrit polipropilen bağlayıcı olarak etkisini
belirlemek için taramalı elektron mikroskobisi ile kırık yüzey fotoğrafları da çekilmiştir. Çekilen
fotoğraflardan karbon elyafın ve poliakrilonitrilin homojen olarak dağıldığı ve maleik anhidrit polipropilen ise
ara yüzeyde etkili olduğu belirlenmiştir.