Beden Eğitimi ve Sporda Yansıtıcı Düşünme


Dervent F.

Spor Kitapevi ve Yayınevi, Ankara, 2014

  • Yayın Türü: Kitap / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayınevi: Spor Kitapevi ve Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Yansıtıcı düşünme şekli problemleri çerçeveleme (tanımlama ve düzenleme), akılcı seçimler yapabilme, beklenen ya da beklenmeyen sonuçları değerlendirme ve bu seçimlerin sorumluluğunu üstlenme becerisiyle ilgilidir. Farklı araştırmacılar tarafından çeşitli tanımlamalar yapılmış olsa da yansıtıcı düşünmeyle ilgili tüm tanımlamaların ortak noktası üst seviye düşünme ve öğrenme içerdiğini vurgulamalarıdır. Yansıtıcı düşünme, bireyi deneyimlerden öğrenme, eylemlerinin sorumluluğunu alma, bunlar hakkında farkındalık taşıma  konularında desteklerken bir durumu ya da bir problemi anlamayı ve problemi çözüme kavuşturmayı amaçlar. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayan yansıtıcı düşünme, öncelikle onların kendi performanslarını değerlendirmelerine olanak tanır. Bu sayede potansiyelleri, özellikleri, olumlu, olumsuz yönleri hakkında gerçekçi bilgi sahibi olabilen öğretmenler, mesleki becerilerini geliştirerek öğrencileri için pozitif öğrenme ortamları oluşturma konusunda daha verimli hale gelebilirler. Yansıtıcı düşünme becerilerine sahip olmayan öğretmenler, çevrede yaşananlara karşı pasif bir yaklaşım sergilerler. Okulun sahip olduğu değerleri, kültürü eleştirmeyen, sisteme bağlı, gelenek ve otorite tarafından yönlendirilen bir görünüş sergilerler.