Medyum-Sonrası Durum ve Türkiye'de Güzel Sanatlar Eğitimi


Creative Commons License

Bayraktar K. O.

Sanat-Tasarım Dergisi, sa.11, ss.1-8, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.35333/sanat.2020.256
  • Dergi Adı: Sanat-Tasarım Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-8

Özet

Modern Sanatla birlikte gelişimini tamamlayan “medyum” kavramı bugün Türkiye’deki devlet üniversitelerinin güzel sanat eğitiminde hala varlığını sürdürmektedir. Modern Sanatın gelişmesinde önemli bir rol oynayan bu kavram, 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanatsal üretimi açıklamakta yetersiz kalmış ve Medyum-Sonrası Durum denilen döneme girilmiştir.

1970 ve sonrasında medyum hiyerarşisinden kurtulan sanat, malzeme değil söylem tabanlı, her türden teknik ve malzemeyi içeren, bağlamsal ve performatif bir hal almıştır.

Günümüzde de baskın bir üretim formu ya da malzeme olmamasına karşın, Türkiye’deki sanat okullarının müfredat sistemleri geleneksel medyum kategorilerine göre eğitimlerini sürdürmeye devam etmektedir. Bu bağlamda 1970’lerde yaşanan medyum krizi günümüz sanat eğitiminde hala devam etmektedir.

Bu krizden çıkmanın yollarından birisi söz konusu krize verilen sanatsal ve kuramsal yanıtları eğitim modellerine adapte etmektir.

Bu metin medyuma özgüllük fikri hakkında genel bir tarihsel fikir vererek Medyum-Sonrası duruma ve bu durumun sanat eğitimiyle ilişkisini irdeler.

 

Anahtar kelimeler: sanat eğitimi, medyuma özgülük, medyum-sonrası durum,  malzeme, çağdaş sanat

The concept of "medium", which has completed its development with Modern Art, is still in existence in the fine art educations of state universities in Turkey. This concept, which played an important role in the development of Modern Art, was insufficient to explain artistic production since the second half of the 20th century and the art system entered the period called Post-Medium Condition.

Art, which got rid of the medium hierarchy after 1970, has become a contextual and performative, not material but discourse-based, containing all kinds of techniques and materials.

Today, despite the lack of a dominant form of production or material, curriculum system of art schools in Turkey are continuing to pursue their education according to traditional medium categories. In this context, the medium crisis experienced in the 1970s still continues in today's art education.

One way out of this crisis is to adapt the artistic and theoretical responses to this crisis to educational models.

This text examines the post-medium condition and its relation to art education by giving a general historical idea about the idea of ​​medium specificity.

 

Keywords: art education, medium specifity, post-medium condition, material, contemporary art