Liderlik Özelliklerinin Özgüven Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma


Creative Commons License

Aldemir G. Y.

Ekev Akademi Dergisi, cilt.23, sa.77, ss.201-220, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 23 Konu: 77
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Ekev Akademi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.201-220

Özet

Liderlik; isteklilik, inanç bağlılık, gönüllülük gibi durumları içeren bir süreçtir. Bu süreçte pek çok gücün bütünleşmesi ve bu bütünleşmeden doğan zorunlulukları istekliğe, inanca, bağlılığa ve gönüllülüğe dönüştüren bir etki söz konusudur. Özgüven kişinin bedeni ve davranışlarıyla kendi dünyası üzerinde denetim ve egemenlik kurduğunu bilmesi sürecidir. Bu araştırmayla spor yöneticiliği öğrencilerinin liderlik özelliklerinin özgüvene etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada yüz yüze anket ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 184 anket analize tabii tutulmuştur. Araştırma t ve ANOVA testlerinin yanı sıra korelasyon ve regresyon analizleri de uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre spor yöneticiliği öğrencilerinin liderlik özelliklerinin özgüven özelliklerine anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Dış Öz-güven, İç Öz-güven, Lider, Vizyon.