Youtube Adlı Video Paylaşım Sitesindeki Türkü ve Ağıtların Aile Geçmişinden Kişilerle İlişkilendirilerek Anlamlandırılması Üzerine Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Aça M.

Türklük Biliminde Gür Bir Ses Prof. Dr. İsa Özkan'a Armağan, İbrahim Dilek,İhsan Kalenderoğlu, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.325-332, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.325-332
  • Editörler: İbrahim Dilek,İhsan Kalenderoğlu, Editör

Özet

İnternet kullanımının hızla yaygınlaşması ve özellikle de video paylaşım sitelerinin büyük bir rağbet görmesi, sosyal bilimcilerin internet ortamlarındaki paylaşım ve yorumlara kayıtsız kalamamalarına neden olmuştur. Geleneksel kültüre özgü pek çok öğenin çok geniş bir kitle hedeflenerek paylaşılabildiği video paylaşım siteleri, paylaşılan öğelerin yanı sıra, bu öğelere yapılan yorumlar bakımından da oldukça önemlidir. Video, özellikle de türkü ve ağıt videolarının altına yapılan yorumlar, bireylerin geleneksel kültür karşısında sergiledikleri tutumlarını öğrenebilmemizin yanı sıra, bireysel belleğin bunlar üzerinden nasıl diri tutulmaya çalışıldığını, türkü ve ağıt videolarının aile geçmişinden kişilerle de ilişkilendirilerek anlamlandırdığını görebilmemiz açısından da oldukça önemlidir.

Bu çalışmada YouTube adlı video paylaşım sitesinde yer alan ve gelişigüzel bir şekilde seçilen kimi türkü ve ağıt videolarının altına yazılan yorumlar, türkü ve ağıtların izleyici ya da dinleyiciler tarafından aile geçmişlerindeki kişilerle ilişkilendirilerek anlamlandırılması bağlamında ele alınıp yorumlanmıştır. Çalışma, sosyal bilimcilerin, özellikle de halkbilimcilerin, söz konusu video

paylaşım sitelerindeki türkü ve ağıt videolarının altına yapılan yorumlara kayıtsız kalmamaları gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Anahtar Kelimler: Türkü, ağıt, bireysel bellek, video paylaşım siteleri, YouTube.

The widespread use of the Internet, and in particular the popularity of video sharing sites, has caused social scientists to remain indifferent to sharing and commenting on the Internet. Video sharing sites, where many elements specific to traditional culture can be shared by targeting a wide audience, are very important in terms of comments on these elements as well as shared elements. Video, especially the comments made under the folk songs and lament videos, is important for us to learn the attitudes of individuals towards traditional culture as well as how individuals are trying to keep alive through them, and to make sense of folk songs and lament videos by associating them with family history.

In this study, the comments written under some randomly selected folk songs and lament videos on the YouTube video sharing site were handled and interpreted in the context of interpreting folk songs and laments by associating them with the people in their family backgrounds. The study

shows once again that social scientists, especially folklorists, should not be indifferent to the comments made under the folk songs and lament videos on these video sharing sites.

Keywords: Folk song, lament, individual memory, video sharing sites, YouTube.