İstanbul’un Koruma Planlaması Sorunsalı: Yıkma/Yapma Çelişkisi


Creative Commons License

Gençkaya Ö. F.

Strategic Public Management Journal, vol.5, no.9, pp.15-27, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 9
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Strategic Public Management Journal
  • Page Numbers: pp.15-27

Abstract

Kentsel planlama, kentsel çağın rekabetçi kent kavramsallaştırmasına uygun olarak, kenti yenilemek ya da dönüştürmek üzere yeni bir kent imajı yaratmak ya da kentin özgün dokusunu korumaya çalışan iki yaklaşımdan etkilenmektedir.  Bu çalışmanın temel sorusu, uluslararası normlara atıfla, Türkiye’de modernleşmenin planlamayı nasıl araçsallaştırdığıdır. Kentsel planlama disiplininin İstanbul'daki yıkım / yeniden yapılanma temel çelişkileri ile tanımlanacak olan bu süreç, ilgili uluslararası sözleşmeler kapsamında değerlendirilmiştir. Planlama yaklaşımının sürdürülebilir bir koruma anlayışından yoksun olduğu görülmektedir. Kentsel çağın saldırgan ekonomik, siyasi ve kültürel araçları karşısında İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasının uluslararası normlara uygun bir biçimde korunması tehdit altındadır.