Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi


Creative Commons License

İSLAMOĞLU A. H. , GARİPAĞAOĞLU DENİZHAN M., YOLDAŞ İLKTAÇ H., GÜNEŞ F. E.

Geriatrik Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.20-26, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Geriatrik Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.20-26

Abstract

Amaç: Yaşlılık döneminde, özellikle kronik hastalıkların da varlığı ile birlikte beslenme gereksinimleri farklılık gösterir. Bireyin savunmasız olduğu dönemlerden biri olarak kabul edilen yaşlanma sürecinde, gereken enerji, makro ve mikro besin ögelerinin alınması, pek çok hastalığın oluşması ve ilerlemesini engelleyebileceği gibi kaliteli bir hayat için de önemlidir. Yapılan çalışmada postmenopozal yaşlı bireylerin antropometrik durumlarının saptanmasının yanı sıra, beslenme durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmayı tamamlayan 108 katılımcıdan, 2 günlük besin tüketim kayıtları alınmış ve hayvansal kaynaklı protein tüketim sıklığı anketi uygulanmıştır. Sonuçlar Beslenme Bilgi Sistemi Programı 7 (BeBiS 7) ile analiz edilerek gereksinimlerini karşılama durumları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yaş ortalaması 63 ± 7,4 yıl ve beden kütle indeksleri ortalaması 29,5 ± 3,33 kg/m2 bulunan katılımcıların; % 7,4’ünün ortalama 178,2 ml süt ve % 69,4’ünün ortalama 295,9 g yoğurdu her gün tükettikleri saptanmıştır. Ayrıca, % 49,1’inin ortalama günlük 5,6 g kırmızı et ve % 59,3’ünün ise 48 g yumurta tükettikleri bulunmuştur. Katılımcıların 28’i diyet lifini, 20’si proteini yetersiz alırken; 81 kişinin B1 vitaminini, 47 kişinin B12 vitaminini, 53 kişinin E vitaminini ve 99 kişinin potasyumu yetersiz aldığı görülmüştür.

Sonuç: Yeterli ve dengeli beslenmenin özellikle menopoz sonrası bu yaş grubundaki bireyler için önemli olduğu ancak, çalışmaya dahil edilen postmenopozal bireylerin ideal vücut ağırlığını koruma ve gereksinimleri kadar enerji, makro ve mikro besin ögelerini alma konusunda yetersiz oldukları görülmüştür. Bu konuya yönelik uzman eğitimlerinin verilmesinin bu yaş grubu bireylerin beslenme durumlarını olumlu yönde etkileyebileceği düşünülmektedir.