UV Kürlenebilen, Kendi Kendini Temizleyen Kağıt KaplamalarınınHazırlanması ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi


BİRTANE H. , KAHRAMAN M. V.

3rd InternationalPrinting TechnologiesSymposium, 10 - 12 Ekim 2019