Alüminyumoksit ve Baca Külü Hibrid Dolgularının Polyester Matrisli Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi


KARTAL İ. , DEMİRER H.

ISAS 2018 Winter, 30 Kasım - 02 Aralık 2018