3rd INTERNATIONAL PRINTING TECHNOLOGIES SYMPOSIUM


Creative Commons License

Akgül A. (Editor) , Oğuz M. (Editor) , Oktav M. (Editor) , Özdemir L. (Editor) , Sesli Y. (Editor) , Özomay Z. (Editor)

Basım Sanayi Eğitim Vakfı (BASEV), İstanbul, 2019

  • Publication Type: Book / Proceedings
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Basım Sanayi Eğitim Vakfı (BASEV)
  • City: İstanbul

Abstract

As Marmara University School of Applied Sciences Department of Printing Technologies, we organized the

2nd International Symposium on Printing Technology between 10-12 October 2019. We, the symposium

organization board, were happy and satisfied to have hosted this scientific and multi-pronged sharing

platform comprising all areas of printing at Ord. Prof. Dr. Nihat Sayar Conference Hall in our university,

which has the historical and cultural richness of İstanbul.

In our age, rapid production of information brings a new dimension in the concept of competition, which

depends on a rapid technological development, and cheap labor force and sense of competition based on

natural resources are replaced by manufacturing technologies that could compete in international markets.

In this context, it has become important to develop an industry that pursues consumer preferences, uses

a flexible structure of production, local resources and a high-quality labor force, applies a modern sense

of enterprise, regards research and development (r&d), produces technology, creates genuine designs and

trademarks and competes in international markets. This industry will only be developed by scientists in

cooperation of university and industry with the help of common projects. Symposiums have become the

best platforms serving this purpose, bringing university and industry together and sharing knowledge.

In this symposium, we aim to bring researchers and sector representatives from our country and different

countries together and contribute to sharing knowledge and research results among scientists intensely

within

the frame of technologies that develop and advance in the printing sector. As well as rapid communication

and virtual environments, we believe that such activities are not only scientific among academicians,

researchers, sector workers and students, but also important for providing an intercultural interaction and

interpersonal social communication.

We would like to thank invited spokesmen who shared their experiences and knowledge with us, dear

researchers who enriched our symposium with their assertion or poster presentations, our guests who

attended as audience, sector representatives who always support us and those who contributed to the success

of our symposium; members of organization board and our academician colleagues in particular.

Besides, I would like to thank those who supported us in organizing this symposium, particularly our

University and Scientific Research Projects Unit of our University (M.Ü.BAPKO FEN L-090517-0281),

as well as notable and privileged corporate companies of our sector; Böttcher, Odak Chemistry, Xerox,

Sinangin, Acar Printing, Filmon and Matset firm which contributed to printing the Symposium

Proceedings Book in the name of my institution and the Symposium Board.

Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Bölümü olarak, 3. Uluslararası

Basım Teknolojisi Sempozyumunu 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlemiş bulunmaktayız. Matbaacılığın

bütün alanlarını kapsayan bu bilimsel ve çok yönlü paylaşım platformuna, İstanbul’un tarihi ve kültürel

zenginliğine sahip Üniversitemizin Ord. Prof. Dr. Nihat Sayar Konferans Salonunda, ev sahipliği yapmaktan

Sempozyum düzenleme kurulu olarak memnuniyet ve mutluluk duyduk.

Çağımızda, bilgi üretiminin hızlanması ve bununla ilişkili olarak hızlı teknolojik gelişmeye bağlı olan

rekabet kavramı yeni bir boyut kazanmakta, ucuz işgücü ve doğal kaynaklara dayalı rekabet anlayışının

yerini uluslararası piyasalarda, rekabet edebilen üretim teknolojileri yer almaktadır. Bu çerçevede tüketici

tercihlerini gözeten esnek bir üretim yapısı, yerel kaynakları ve yüksek nitelikli işgücünü kullanan, çağdaş

işletmecilik anlayışını uygulayan, araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) önem verip, teknoloji üreten, özgün

tasarım ve marka yaratan uluslararası pazarlarda rekabet eden bir sanayii geliştirmek önem kazanmıştır.

İşte bu sanayii, ancak üniversite ve sanayinin işbirliğinde ortak projelerle bilim insanları tarafından

geliştirilebilir. Sempozyumlar bu amaca hizmet eden üniversite ile sanayiyi buluşturarak bilgi paylaşımını

sağlayan en uygun platformlar olmuştur.

Bu Sempozyumda ülkemizden ve farklı ülkelerden araştırmacıları ve sektör temsilcilerini bir araya

getirmeyi ve basım sektöründe gelişen ve ilerleyen teknolojiler çerçevesinde bilim insanları arasındaki bilgi

ve araştırma sonuçlarının en yoğun şekilde paylaşılmasına katkı sağlamayı hedefledik. Hızlı iletişim ve

sanal ortamların yanı sıra bu tür etkinliklerin akademisyenler, araştırmacılar, sektör çalışanları ve öğrenciler

arasında bilimsel olduğu kadar kültürler arası etkileşim ve kişiler arası sosyal iletişim sağlamak bakımından

önemli olduğunu düşünüyoruz.

Tecrübelerini ve bilgilerini bizimle paylaşan çağrılı konuşmacılara, bildiri veya poster sunumlarıyla

Sempozyumumuzu zenginleştiren değerli araştırmacılara, dinleyici olarak katılan misafirlerimize, bizleri her

zaman destekleyen sektör temsilcilerine ve Sempozyumun başarılı bir şekilde hazırlanmasında emeği geçen

başta düzenleme kurulu üyelerine ve emeği geçen akademisyen arkadaşlarımıza sağladıkları katkılardan

dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca, bu Sempozyumun düzenlenmesinde bizleri destekleyen başta Üniversitemiz ve Üniversitemizin

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (M.Ü.BAPKO FEN L-090517-0281 no’lu) olmak üzere, sektörümüzün

ileri gelen ayrıcalıklı kurumsal şirketleri olan Böttcher, Odak Kimya, Xerox, Sinangin, Acar Basım, Filmon

firmalarına ve Sempozyum Bildiri kitabının basımında katkı sağlayan Matset firmasına kurumum ve

Sempozyum kurulu adına teşekkürlerimi sunarım.