TERÖR-İDEOLOJİ İLİŞKİSİ VE ZEYTİNDALI HAREKÂTINA BATI MEDYASININ BAKIŞI


Creative Commons License

Küçükvardar M., Aslan A.

ISophos: International Journal of Information, Technology and Philosophy, cilt.1, sa.1, ss.107-126, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: ISophos: International Journal of Information, Technology and Philosophy
  • Sayfa Sayıları: ss.107-126

Özet

Terör artık yerel bir tehdit olmaktan çıkarak gelişen teknoloji ve iletişim araçları ile küresel bir boyuta taşınmış ve kendini her coğrafi bölgede hissettirir hale getirmiştir. Terör, yapılan eylemleri meşrulaştırmak ve bu eylemlere yönelik sempati toplama hedefindedir. Çok sayıda insan öldürmek yerine, yapılan eylemin büyük çaplı ses getirmesi ve bunun iletişim araçları vasıtasıyla tüm dünyaya servis edilmesi oldukça kritiktir. Medyanın bu denli güçlü olması tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Medya, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla mı haberleri yapmakta yoksa yaptığı haberlerle terör faaliyetlerine katkı mı sağlamaktadır? Çok uzun yıllardır teröre maruz kalan Türkiye’de teröre yönelik engelleme faaliyetleri devam etmesine rağmen özellikle internet mecrasında terörü̈ meşrulaştırıcı ifade ve paylaşımların tam anlamıyla önüne geçmek mümkün değildir. İletişim çağı olarak değerlendirilen günümüz dünyasında toplumsal sistemler ile bütünleşen medyanın etkisi inkâr edilemez bir gerçektir. Medya kimi zaman ele aldığı konuda gerçekleri yansıtırken kimi zamanda kurmaca hikâye yapısıyla olayları başka bir pencerede vermektedir. Marshall McLuhan’ın “dünyanın küresel bir köy haline geldiği” söyleminin gerçek anlamda yaşandığı günümüzde bu köyün yöneticilerinden birisi de medyadır. İletişim araçları sahip olduğu olanaklar sayesinde bilgiyi saniyeler içerisinde iletilebilir hale getirmiştir. Dünyanın küresel bir köy haline geldiği gerçeğinin modern anlamda ilk örneği olarak 11 Eylül 2001 ABD saldırıları ifade edilebilir. Saldırı son¬rası medya kuruşları olayla ilgili bilgileri tüm dünyaya servis etmiş ve terörün acımasız yüzünün küresel anlamda görülmesine olanak sağlamıştır. Medyanın bu kadar güçlü olmadığı zamanlarda da terör olayları meydana gelmiş ancak gelişen iletişim teknolojileri ile terörün yerel yıkıcılığı küresel boyutlara aktarılması sağlanmıştır. Terörün bu yıkıcı yüzünü örtmek isteyen terör sempatizanları ise yaptıkları acımasızlığı meşrulaştırmak, eylemlerine yönelik sempati toplamak amacıyla girişimlerde bulunmaktadırlar. Bu çalışmanın çıkış noktası olarak “terör ve meşrutiyet, ideoloji, medya” ilişkisi ele alınarak, terörün nasıl meşrutiyet kazandığı tartışılacak ve “Zeytin Dalı Harekâtına” yönelik batı medyasındaki ilk tepkilerden bahsedilecektir.