İran ve Türkiye Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının İçerik ve ÖğrenmeAnlayışı Boyutunda Karşılaştırılması


TUNCEL G. , İÇEN M., TUNCEL Y.

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), 12 - 14 Nisan 2018