Interdisciplinary Reading of Basic Design Concepts 3


Ergüven A.

in: Temel Tasarım Kavramlarını Disiplinlerarası Okumak 3, Editör: Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.95-104, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.95-104
  • Editors: Editör: Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin, Editor

Abstract

Grafik tasarımın tanımı yapılırken sanat ve grafik tasarım arasındaki farkın ne olduğu gündeme gelen konular arasında yer alır. Sanat eseri- nin belli bir duygu ya da düşünce yaratmak için üretilmesi, yoruma açık olması; grafik tasarım ürününün ise belirli bir mesaj vermek üzere anlamı sınırlandırması, dolayısı ile bir işleve sahip olması gerektiği söylenir. Sanat eserlerinin tek ve biricik konuma sahip olmaları, grafik ürünlerin ise birden fazla kopyalanmak için üretilmeleri, iki alan arasındaki en temel farklardan biri olarak öne sürülmektedir. Sanat eserlerini kopyalamak üzere geliştirilen üretim yöntemleri tanıtım için kullanılmaya başlamış ve “grafik tasarım” olarak adlandırılan alanının doğmasını sağlamıştır.