Modifiye Sokslet Ekstraksiyon Yöntemi ile Zeytinyağı Koku Giderme Atığından Skualenin Geri Kazanımı


Koçak B., Kıran Yıldırım B., Sargut S., Tüter M.

14. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK2020), 10 - 12 June 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text