Creative Commons License

Şimşeker O. , Kavlak T., Yaşar M.

İSTANBUL 45.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, pp.9, İstanbul, 2012

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2012
  • City: İstanbul

Abstract


BİLİRKİŞİ RAPORU

                      

Davacı vekili tarafından YÜCE MAHKEMENİ’ZE arz edilen 15.07.2010    tarihli dava dilekçesinde,

 

1 – Müvekkili  Şirkete ait “ Davutpaşa caddesi Merkez Efendi Sok. No : 4 Zeytinburnu / İstanbul “ adresinde bulunan işyeri davalı Güneş Sigorta A.Ş. ne 951406 no.lu ve 01.10.2009-01.10.2010 vadeli Yangın  Sigorta Poliçesi  ile sigortalı olduğunu,

2 – 22.01.2010 günü başlayıp,23.01.2010 günü erken saatlere kadar devam eden şiddetli yağmurlar,riziko adresinde bulunan matbaalarında bağlı olduğu pis su giderinden yükselip matbaa zemin katından girdiğini ve muhtelif hasarlara sebep olduğunu,

3 – Hasarın meydana gelmesi akabinde derhal Sigorta Şirketine hasar ihbarında bulunduklarını ve 23.01.2010 tarihinde müvekkili  işyerinde meydana gelen hasar ve zarar miktarının 626.830,20 TL olduğunu,

4 – Yukarıda hasar ve zarar ilişkin tespit bizzat davalı sigorta şirketinin kendi eksperi tarafından yapıldığını,bu tespitten sonra davalı Sigortacı Sigortacılık Kanun na aykırı bir şekilde yeniden tespit ve araştırma içine girdiğini ve kendi lehine sonuçlar yaratmaya çalıştığını,

5 – Müteakiben Sigortacı 22.01.2010 tarihinde gerçekleşen hasar için 03.03.2010 tarihinde 100.000,00 TL , 31.03.2010 tarihinde 150.000,00 TL, 30.04.2010 tarihinde 100.000,00 TL  olmak üzere sadece 350.000,00 TL’lik avans mahiyetinde ödeme yaptığını,ancak bakiye hasar tazminatının bugüne kadar ödenmediğini,

6 – Müvekkilinin özellikle ilaç kutuları gibi hassas alanlarda kullanılan karton baskılar yapan bir matbaa olduğunu,Davalının tazminat ödemesini bu şekilde geciktirmesi nedeniyle müvekkil şirket yeni mal alımında ciddi sorunlar yaşadığını işlerini yetiştirmek için piyasadan yüksek fiyatla ve fireli kağıt ve karton almak mecburiyetinde kaldığı için, hammaddesi kağıt olan ve kartın zamlı fiyatlarla aldığını fiyat artışından dolayı müspet zararları olduğunu,

Yukarıda açıklanan nedenlerle,

Fazlaya ilişkin talep  ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla ,şimdilik 276.830,20 TL nin Yangın Sigortası Genel Şartları nın B-8.1 maddesine göre temerrüt tarihi olan 27.02.2010 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte talep ettikleri,