TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS


Creative Commons License

Ersoy S. , Girit O.

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2013, pp.256-259

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Karabük
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.256-259

Abstract

Yoğunlaşan ve hızlanan günümüz yaşantısında gürültünün birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri giderek artmaktadır. Gerek çevresel faktörlerden kaynaklanan gerekse eğlence uğruna yapılan aktivitelerden kaynaklanan gürültü fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratabilen bir olgudur. Yapılan bu çalışmada, Alışveriş merkezlerinde ölçümlerler yapılmıştır. Ölçümler için IEC 651 standardını destekleyen el tipi bir ses seviye ölçeri kullanılmıştır. Alışveriş süresince ISO 1996:2003 standardına göre farklı noktalardan ses ölçümleri yapılmış, ölçümlerin ortalamaları hesaplanmış, karşılaştırmaları yapılmış ve grafikleri çizilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, sosyal aktiviteler sırasında açığa çıkan gürültü miktarlarının ölçümü ve etkileri ile ilgili gelecek çalışmalar için yararlı olacaktır.